Aiseesoft

Zásady ochrany osobních údajů

Aiseesoft Studio vysoce respektuje vaše soukromí a věnuje se ochraně vašich osobních údajů. Údaje shromažďujeme pouze za účelem zlepšení vaší uživatelské zkušenosti. Z těchto Zásad ochrany osobních údajů se můžete dozvědět, jaké informace shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme. Přečtěte si jej prosím pozorně.

webová stránka

Můžete navštívit většinu oblastí webu Aiseesoft, aniž byste prozradili jakékoli osobní údaje.

Aiseesoft zaznamenává pouze doménové jméno, IP adresu a typ prohlížeče návštěvníků našich webových stránek prostřednictvím souborů protokolu webového serveru a analytických nástrojů v nepravidelných intervalech. Tyto informace používáme k zaznamenávání globálního přístupu na náš web.

Pro určité funkce vás požádáme, abyste poskytli Aiseesoft určité informace tak, aby fungovaly správně. Můžete se kdykoli rozhodnout, zda budete chtít pokračovat v instrukci, která vás vyzve k poskytnutí informací. V některých případech nebudete moci dokončit konkrétní krok v procesu, pokud nechcete poskytnout požadované informace. V následujících případech například požádáme o osobní údaje:

• Pokud objednáváte prostřednictvím našeho internetového obchodu, požádáme Vás o poskytnutí informací potřebných pro zpracování objednávky. To může zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a číslo kreditní karty nebo bankovní údaje.
• Pokud si předplatíte informační bulletin. Pokud jste se přihlásili k odběru bulletinu a již jej nechcete dostávat, můžete kdykoli zrušit odběr pomocí možnosti zrušení odběru poskytnuté v e-mailu nebo zasláním e-mailu pomocí níže uvedených kontaktních informací.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači nebo v prohlížeči. Soubory cookie se načítají do prohlížeče při prvním použití produktu nebo služby. Cookies neobsahují žádné osobní údaje. Cookies můžeme používat k identifikaci prohlížeče, který používáte, aby se naše webové stránky zobrazovaly správně. Cookies používáme také na různých místech na našich webových stránkách, abychom mohli dokumentovat vaši návštěvu na webových stránkách Aiseesoft a umožnit efektivnější design webových stránek. Pokud nechcete, aby Aiseesoft nebo někdo jiný používal cookies, můžete zakázat instalaci cookie pomocí vašeho prohlížeče. I když máte také možnost kdykoli smazat soubory cookie z pevného disku počítače, pokud tak učiníte, možná nebudete moci používat některé funkce našich webových stránek, produktů a služeb.

Nástroje nástroje Analytics třetích stran

Google Analytics

Používáme následující analytické nástroje od třetích stran, abychom lépe porozuměli vaší interakci s našimi webovými stránkami a využíváním našich produktů / služeb. Naším konečným cílem je vytvořit pro vás uživatelsky příjemnější zážitek:

Používáme Google Analytics, službu analýzy webu od společnosti Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analyzovat vaše využívání našich webových stránek. Informace o vašem používání našeho webu, který generuje soubor cookie, jsou obvykle převedeny na server Google v USA a uloženy tam. Nicméně před tím se společnost Google zkrátí a anonymizuje vaši IP adresu (anonymní proces IP společnosti Google), pokud se nachází v členském státě Evropské unie nebo v jiných smluvních členských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP je přenesena na server Google v USA a uložena tam ve výjimečných případech.

Tato anonymizace zajišťuje, že adresu IP nelze sledovat zpět. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek za účelem sestavení zpráv o aktivitách webových stránek společnosti Aiseesoft a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, je-li to vhodné, je-li to právně nařízeno nebo pokud společnost Google uzavřela smlouvu se třetími stranami o zpracování těchto údajů. Google nebude přidružit vaši IP adresu k jiným datům Google. Používáním našich webových stránek výslovně vyjadřujete souhlas se shromažďováním a ukládáním vašich dat společností Google způsobem a pro účely popsané výše.

Máte také možnost zabránit tomu, aby společnost Google získala a zpracovala data vygenerovaná soubory cookie a údaje související s používáním našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) stahováním a instalací pluginu prohlížeče poskytnutého společností Google.

Další informace o službě Google Analytics naleznete zde.

eCommerce

Aiseesoft používá zabezpečený server hostovaný společností RegNow a dalšími zpracovateli kreditních karet třetích stran, kteří před zasláním zašifrují osobní údaje celého zákazníka včetně jména, adresy, data vypršení platnosti kreditní karty atd. Šifrování funguje tak, aby nedocházelo ke škodlivému použití vašich osobních údajů.

Můžete nám pomoci také tím, že přijmete opatření k ochraně vašich osobních údajů, když jste na internetu. Hesla často měňte pomocí kombinace písmen a čísel a ujistěte se, že používáte bezpečný webový prohlížeč, jako je Safari.

• Pro zabezpečení informací v přenosu používáme software Secure Sockets Layer (SSL) v případě potřeby. Tento software šifruje informace, které předkládáte.
• Samozřejmě to platí i pro platby kreditními kartami. Informace o kreditní kartě se ukládají pouze dočasně a po předání příslušnému poskytovateli plateb
• Je důležité, abyste přijali opatření proti neoprávněnému přístupu k vašemu heslu a počítači. Pokud sdílíte počítač s ostatními, nezapomeňte vždy po každé relaci odhlásit.

SWREG

SWREG je online platební procesor, který je nejlepší alternativou Paypal pro globální podniky. Nabízí řadu platebních možností a měn, včetně podpory telefonických a faxových objednávek v 16 zemích. Aiseesoft používá SWREG, aby vám usnadnil nákup produktů.

2Checkout

Agilní platforma eCommerce pro online prodej softwaru, kterou důvěřují softwarové společnosti a společnosti poskytující služby jako služba a prodávat produkty prostřednictvím jakéhokoli kanálu a jakéhokoli modelu. Aiseesoft používá 2Checkout k zajištění dobře definovaného, ​​bezproblémového řazení a podpory.

Vaše data můžete kdykoli smazat. Vaše údaje používáme pouze k zpracování objednávky, tj. Jsou shromažďovány a zpracovávány pouze informace implicitně nezbytné pro případné nároky na úhradu.

Instalace a aktivace softwaru

Aktivace, rozšíření zkušebního provozu a odemykání svobodného softwaru je dosaženo aktivační rutinou při spuštění programu. Tento proces vyžaduje zakoupenou e-mailovou adresu a licenční klíč.

Aktivace softwaru plné verze vyžaduje aktivní připojení k Internetu. Během procesu se vytvoří spojení s licenčním serverem a provede se kontrola platnosti. Neplatné licenční nebo licenční klíče nebo klíče, které byly používány vícekrát, způsobí zobrazování chyby v licencích v programu, které zmizí po úspěšném spuštění programu. Platnost licence na produkt bude automaticky kontrolována online v pravidelných intervalech.

Při aktivaci programu s licenčním klíčem se přenášejí následující informace:

• Licenční klíč
• Kontrolní součet
• Kód produktu
• Čísla verzí

Ostatní

• Ochrana společnosti Aiseesoft a třetích stran: Informace o účtech a osobních údajích zákazníků zveřejníme, pokud jsme tak vázáni zákonem nebo pokud je jejich zpřístupnění nezbytné k vymáhání dodržování našich Všeobecných podmínek nebo jiných dohod nebo k ochraně našich práv nebo práv třetích stran. To zahrnuje výměnu dat se společnostmi specializujícími se na prevenci a minimalizaci rizika porušení a podvodů s kreditními kartami. Výslovně prohlašujeme, že v této souvislosti nebudou společnostem předávány žádné údaje pro ekonomické použití, které by bylo v rozporu s touto politikou ochrany osobních údajů.
• S vaším souhlasem: Ve všech ostatních případech vás budeme informovat, zda mají být osobní informace předány třetím stranám a poskytnout vám možnost dát svůj souhlas.