Důvody, proč se můj iPhone nezapne, a jednoduché opravy

V digitálním věku se smartphony staly nezbytnou součástí našich životů. Takže když vaše iPhone se nezapne, může to být neuvěřitelně frustrující zážitek. Možná se budete divit, proč váš iPhone přestal fungovat a jaké kroky můžete podniknout k vyřešení problému. Tento článek vysvětlí běžné důvody, proč se iPhone nemusí zapnout, a poskytne užitečné kroky, které vám pomohou problém vyřešit.

iPhone se zapne

Část 1. Proč se můj iPhone nezapne

Když se váš iPhone nezapne, můžete se divit, co by mohlo být příčinou tohoto problému a zda zařízení iOS nelze opravit. Než budete spěchat se závěry nebo zamíříte do nejbližšího obchodu Apple pro pomoc, rádi probereme nejčastější důvody, proč se váš iPhone nezapne.

Vypouštění baterie

Vybitá baterie je jedním z hlavních důvodů, proč se váš iPhone nemusí zapnout. Postupem času se kapacita baterie iPhonu přirozeně snižuje, a pokud dosáhne kriticky nízké úrovně, zařízení nemusí při pokusu o zapnutí reagovat.

Vadný nabíjecí kabel nebo adaptér

Někdy může problém s tím, že se iPhone nezapne, spočívat v samotném nabíjecím kabelu nebo adaptéru. Zkontrolujte nabíjecí příslušenství, zda není viditelně poškozeno, jako jsou roztřepené kabely nebo ohnuté konektory.

Přehřátí iPhone

iPhone, který se přehřívá, se může odmítnout zapnout nebo se může neočekávaně vypnout. Nechte svůj iPhone úplně vychladnout, než se jej pokusíte znovu zapnout. Odstraňte všechna ochranná pouzdra a nevystavujte iPhone vysokým teplotám.

Zamrzlá obrazovka iPhone

Nereagující obrazovka může způsobit, že váš iPhone bude vypadat, jako by se nezapnul. Když váš iPhone přestane fungovat a uvízne na černé obrazovce, nezapne se.

Problémy s aktualizací softwaru

Pokud jste nedávno aktualizovali software svého iPhone a nelze jej zapnout, aktualizace mohla narazit na závadu. Někdy může selhání softwaru a selhání systému způsobit, že váš iPhone přestane reagovat.

Voda Poškození

Poškození vodou může způsobit vážné problémy, včetně zabránění zapnutí vašeho iPhone. Pokud byl váš iPhone vystaven vodě nebo jiné kapalině, může to být hlavní příčinou problému, že se iPhone nezapne.

Problémy související s hardwarem

Náhodné pády mohou způsobit vnitřní poškození vašeho iPhone, což může zabránit jeho normálnímu fungování. V některých případech může mít iPhone uvolněný nebo poškozený konektor baterie, což narušuje tok energie a brání zařízení v zapnutí. Pokud se váš iPhone po výměně obrazovky nezapne, měli byste zkontrolovat konektor baterie. A co víc, vadné tlačítko napájení může také způsobit, že se váš iPhone nezapne.

Část 2. Získejte 7 užitečných metod, jak opravit iPhone, který se nezapne

Tato část sdílí podrobné kroky, jak opravit iPhone, který se nezapne. Ať už se jedná o vybitou baterii, softwarovou závadu nebo vážnější hardwarový problém, provedeme vás procesem odstraňování problémů, abyste váš iPhone znovu uvedli do provozu.

Odstraňování problémů iPhone se nezapne kvůli vodě

Pokud váš iPhone utrpěl poškození vodou, neměli byste jej nabíjet, protože to může způsobit další poškození. Stejně tak se jej nesnažte hned zapnout. Jemně setřete veškerou viditelnou vodu z vnějšku vašeho iPhone pomocí měkkého hadříku. Zkuste použít vysoušedlo, jako je rýže nebo silikagelové balíčky. Umístěte svůj iPhone do uzavřeného sáčku s vysoušedlem a nechte jej alespoň 24 hodin. Udržujte svůj iPhone mimo přímé zdroje tepla, jako jsou vysoušeče vlasů, trouby nebo radiátory. Pokud se váš iPhone po procesu sušení nezapne nebo stále dochází k problémům, je nejlepší jej vzít do místního obchodu Apple.

Vyčistěte nabíjecí port a nabijte svůj iPhone

Zcela vybitá baterie je jedním z běžných důvodů, proč se iPhone nezapne. Připojte svůj iPhone ke zdroji napájení pomocí známého funkčního kabelu a adaptéru a zkontrolujte, zda je tomu tak. Nechte jej nabíjet alespoň 15-30 minut. Ujistěte se, že používáte originální nabíječku Apple a kabel lightning.

Pokud jsou v nabíjecím portu nečistoty, vlákna nebo prachové částice, může to narušit proces nabíjení. Pečlivě očistěte nabíjecí port měkkým suchým kartáčkem nebo použijte stlačený vzduch k vyfouknutí jakýchkoli překážek.

Vynutit restart, abyste opravili, že se iPhone nezapne

Pokud nabíjení nepomůže, provedení vynuceného restartu vám může pomoci vyřešit problém se zapínáním iPhone.

Na vynutit restart nového iPhone modelu, jako je iPhone 8 nebo novější, rychle stiskněte tlačítko Zvýšení hlasitosti a poté tlačítko Snížit hlasitost. Nakonec stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí logo Apple.

Na iPhonu 7 nebo iPhonu 7 Plus stiskněte obě tlačítka Boční (nebo Spánek/Probuzení) a Snížení hlasitosti, dokud neuvidíte logo Apple. Na iPhonu 6s nebo starším tiskněte tlačítka Domů a Boční (nebo Horní), dokud se nezobrazí logo Apple. Vynucené restartování vašeho iPhonu může způsobit ztrátu dat, takže byste si měli nejprve zálohovat data iPhonu. Na iPhonu 7 nebo iPhonu 7 Plus stiskněte obě tlačítka Boční (nebo Spánek/Probuzení) a Snížení hlasitosti, dokud neuvidíte logo Apple. Na iPhonu 6s nebo starším tiskněte tlačítka Domů a Boční (nebo Horní), dokud se nezobrazí logo Apple. Vynucené restartování vašeho iPhone může způsobit ztrátu dat, takže byste měli nejprve zálohovat data vašeho iPhone.

Obnovte iPhone pomocí Finderu nebo iTunes

Když váš iPhone přestane fungovat, zkuste jej připojit k počítači pomocí kabelu USB. Spusťte Finder nebo iTunes a zkontrolujte, zda je váš počítač detekuje. Po zjištění klikněte na obnovení iPhone a postupujte podle pokynů k dokončení obnovení. Pokud je problém se zapínáním iPhone způsoben nedávnou aktualizací iOS, můžete zkusit aktualizovat své zařízení.

Pokud iPhone nelze rozpoznat, můžete svůj iPhone uvést do režimu obnovy a poté jej obnovit pomocí Finderu nebo iTunes. Odpojte zařízení iOS od počítače, ujistěte se, že je vypnuté, a znovu jej připojte k počítači při současném stisknutí tlačítka Domů nebo Bočního tlačítka. Poté můžete svůj iPhone obnovit pomocí Finderu nebo iTunes.

Obnovte iPhone pomocí režimu obnovení Finder

Opravte systémové problémy, když se váš iPhone nezapne

Pokud se problém s iPhone nezapne kvůli problémům souvisejícím se systémem, můžete použít snadno použitelný Aiseesoft Nástroj pro obnovu systému iOS abychom to vyřešili. Umožňuje vám snadno opravit černou obrazovku smrti iPhone, iPhone se nezapne, iPhone přestal fungovat a další problémy.

Nástroj pro obnovu systému iOS

Ke stažení

Obnova systému iOS – oprava iPhone se nezapne

  • Odstraňování problémů iPhone přestal fungovat a nelze jej bezpečně zapnout.
  • Opravte softwarové závady, obrazovku iPhone, baterii, klávesnici a další problémy.
  • Scénáře podpory, jako je vybíjení baterie iPhone, nezapnutí, zakázání atd.
  • Opravte všechny modely iPhone, jako jsou verze iPhone 15/14/13/12/11/XS/XR/SE/X/8 a iOS.
Stažení zdarmaPro Windows

bezpečný100% bezpečné. Žádné reklamy.

Stažení zdarmaPro MacOS

bezpečný100% bezpečné. Žádné reklamy.

Obnovení systému iOS vám umožňuje opravit problém, že se iPhone nezapne na počítači Mac nebo Windows. Bezplatná instalace a spuštění. Jak můžete vidět, dokáže vyřešit více než 50 problémů s iPhone bez ztráty dat. Klikněte na Home pro přesunutí.

Opravte různé problémy s iPhone

Získáte dva režimy pro řešení problémů s iPhone se nezapne. Nejprve můžete použít Standardní režim. Nezpůsobí to žádnou ztrátu dat iPhone.

Vyberte režim opravy

Připojte svůj iPhone k obnovení systému iOS. Pokud vaše zařízení nelze rozpoznat, přepněte jej do režimu obnovení podle pokynů na obrazovce.

Připojte iPhone do režimu obnovy

Zkontrolujte informace o zařízení a po zjištění stáhněte příslušný balíček firmwaru na základě modelu vašeho iPhone. Klikněte na další pro spuštění stahování.

Stáhněte si balíček firmwaru pro opravu iPhone

Dokončení stahování balíčku firmwaru bude nějakou dobu trvat, v závislosti na rychlosti vaší sítě a velikosti balíčku.

Stažení firmwarového balíčku

Klepněte na tlačítko Opravit teď po dokončení stahování. iOS System Recovery vyřeší problém se systémem a vrátí váš iPhone zpět do normálu. Pokud tato metoda nemůže problém vyřešit, iPhone se nezapne, přejděte do pokročilého režimu.

Opravte systémové problémy na iPhone

Zkontrolujte konektor baterie iPhone a připojení obrazovky

Pokud jste právě vyměnil baterii iPhonu nebo obrazovce, zkontrolujte konektor baterie nebo připojení obrazovky. Můžete také navštívit autorizované servisní středisko pro odbornou diagnostiku a opravu.

Zkontrolujte připojení obrazovky konektoru baterie iPhone

Kontaktujte podporu společnosti Apple

Pokud máte podezření na fyzické poškození, nejlepším řešením je kontaktovat podporu společnosti Apple nebo navštívit autorizované servisní středisko pro profesionální diagnostiku a opravu.

Chcete-li kontaktovat podporu Apple, když se váš iPhone nezapne, navštivte její oficiální web a přejděte do sekce iPhone. Projděte si dostupná témata podpory nebo vyhledejte konkrétní problémy, se kterými se potýkáte. Společnost Apple poskytuje komplexní průvodce odstraňováním problémů, které vám mohou pomoci vyřešit problém nezávisle. Můžete také chatovat se zástupcem podpory Apple z jeho aplikace.

Když se iPhone nezapne, kontaktujte podporu Apple

Pokud nemůžete najít řešení prostřednictvím webu nebo aplikace, zavolejte přímo podporu Apple. Nezapomeňte mít po ruce sériové číslo nebo číslo IMEI vašeho iPhone, protože může být vyžadováno během podpory.

Tyto tipy jsou obecnými pokyny a řešení nemusí platit pro všechny situace. Při odstraňování problémů je důležité vzít v úvahu váš konkrétní model iPhone, verzi iOS a další relevantní faktory.

Část 3. Často kladené otázky o iPhone se nezapne

Co způsobilo černou obrazovku smrti na iPhonu?

Černá obrazovka smrti na vašem iPhone může být způsobena různými důvody. Některé možné příčiny zahrnují selhání nebo zamrznutí softwaru, vadnou aplikaci nebo aktualizaci, poruchu hardwaru, jako je poškozený displej nebo baterie, nebo problém s firmwarem iPhone. Pokud narazíte na tento problém, je nejlepší zkusit restartovat iPhone, aktualizovat software nebo kontaktovat podporu Apple pro další pomoc.

Mohu opravit, že se můj iPhone nezapne bez ztráty dat?

Ano, existuje několik kroků pro odstraňování problémů, které můžete zkusit opravit iPhone, který se nezapne bez ztráty dat. Nejprve se musíte ujistit, že váš iPhone má dostatek baterie. Poté jej restartujte nebo připojte k počítači, abyste problém vyřešili. Také můžete použít standardní režim v doporučeném Aiseesoftu Nástroj pro obnovu systému iOS opravit iPhone se nezapne bez ztráty dat. Pokud nemáte poslední zálohu, nepoužívejte k obnově iPhonu iTunes nebo Finder.

Jak se dostanu do svého iPhone, když se nezapne?

Pokud se váš iPhone nezapíná, měli byste se ujistit, že má váš iPhone dostatek energie. Nabijte a restartujte. Připojte svůj iPhone k počítači a pomozte mu s připojením. Pokud je zjištěn, můžete použít nástroj pro správu dat iOS, jako je Aiseesoft iPhone Obnova dat dostat se do vašeho iPhone a spravovat různá data.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Důvodů pro vás může být několik iPhone se nezapne, od vybité baterie až po hardwarové poruchy. V tomto příspěvku jsme diskutovali o některých nejčastějších příčinách a poskytli vám účinná řešení k vyřešení problému. Nezapomeňte vždy pravidelně zálohovat důležitá data iPhone, abyste předešli ztrátě dat při odstraňování problémů.

Co si myslíte o tomto příspěvku?

vynikající

Hodnocení: 4.9 / 5 (na základě hlasování 313)Následuj nás na

Ikona diskuseZanechte svůj komentář a připojte se k naší diskusi
Nástroj pro obnovu systému iOS box

Opravte svůj systém iOS tak, aby byl normální v různých problémech, jako je uvíznutí v režimu DFU, režim zotavení, režim sluchátek, logo Apple atd. Na normální hodnotu bez ztráty dat.

Stažení zdarmaPro Windows

bezpečný100% bezpečné. Žádné reklamy.

Stažení zdarmaPro MacOS

bezpečný100% bezpečné. Žádné reklamy.

Zpět na začátek