Aiseesoft

End User License Agreement

DŮLEŽITÉ: PROSÍM, PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO LICENČNÍ SMLOUVU UŽIVATELE. DŮLEŽITÉ JE DŮLEŽITÉ, ŽE ZKONTROLUJETE, ŽE JSOU KUPUJÍCÍ SOFTWARE AISEESOFT A JAKÉ JSOU REGISTROVANÉ AKO KONCOVÉHO UŽIVATELE PRO ÚČELY TÉTO LICENČNÍ DOHODY O KONCOVÉM UŽIVATELE AISEESOFT. POKUD NEBUDETE REGISTROVAT JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL NEMÁ LICENCE PRO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU A OMEZENÁ ZÁRUKA V TÉTO LICENČNÍ LICENČNÍ SMLOUVĚ UŽIVATELE NENÍ UŽÍVAT.

Stažením softwaru společnosti Aiseesoft z těchto stránek souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nestáhněte si software. Podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem doprovázející konkrétní softwarový soubor po instalaci nebo stažení softwaru nahradí níže uvedené podmínky. Jedná se o právní dohodu mezi vámi, koncovým uživatelem a Aiseesoft Studio, vývojářem programu ("Aiseesoft"), který se týká vašeho používání produktů Aiseesoft ("Software").

LICENCE PRODUKTU SOFTWARU

1. UDĚLENÍ LICENCE

Tato EULA vám uděluje následující práva s ohledem na SOFTWAROVÝ PRODUKT: Aiseesoft vám uděluje nevýhradní, omezenou, odvolatelnou, nepřenosnou licenci k instalaci a aktivaci Softwaru.

Licence INDIVIDUAL může být použita pouze na jednom počítači pro vaše osobní a nekomerční použití. Software nesmíte zpřístupňovat v síti ani jej jakýmkoli způsobem poskytovat více uživatelům, pokud jste si od společnosti Aiseesoft nejprve nezakoupili alespoň OBCHODNÍ nebo MULTI-UŽIVATELSKOU licenci.

2. COPYRIGHT

Veškerý název a autorská práva k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU a k tomuto SOFTWAROVÉMU PRODUKTU (včetně obrázků, fotografií, animací, videa, zvuku, hudby a textu začleněného do SOFTWAROVÉHO PRODUKTU), doprovodných tištěných materiálů a všech kopií SOFTWAROVÉHO PRODUKTU společnosti Aiseesoft nebo jejích dodavatelů. SOFTWARE PRODUKT je chráněn autorskými právy a ustanoveními mezinárodních smluv. Proto musíte s SOFTWAROVÝM PRODUKTEM zacházet jako s jinými materiály chráněnými autorskými právy.

3. OMEZENÍ

- Aiseesoft respektuje práva umělců a filmových společností a řádné používání SOFTWARU tato práva neporušuje. Nelze kopírovat disky DVD za účelem prodeje nebo rozesílání kopií nebo pro komerční účely.

- Aiseesoft odrazuje od pokusu o kopírování pronajatých DVD. Je nezákonné vytvářet kopie DVD pro většinu jiných účelů, než je vaše osobní použití. Aiseesoft respektuje práva umělců a filmových společností a žádá, abyste to udělali stejně.

- Použití SOFTWARE vytvoří záložní kopie DVD. Kopie bude archivní záložní kopií DVD, vytvořeného výhradně pro soukromé a osobní použití vlastníka DVD, z něhož byla vytvořena. Federální zákony o autorských právech zakazují neoprávněnou reprodukci, distribuci nebo výstavu materiálů chráněných autorskými právy, které jsou obsaženy v archivní záložní kopii. Další prodej, reprodukce, distribuce nebo komerční využití archivní záložní kopie je přísně zakázáno. Žádáme Vás, abyste respektovali práva držitelů autorských práv.

4. POPIS JINÝCH PRÁV A OMEZENÍ.

- Omezení reverzního inženýrství, dekompilace a demontáže.

Nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat části kódu předmětu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, s výjimkou a pouze v rozsahu, v jakém je taková činnost výslovně povolena příslušným zákonem bez ohledu na toto omezení.

- COVER CD.

Reprodukce a distribuce softwaru Aiseesoft (pouze zkušební kopie) v různých obalech CD publikovaných asociovanými časopisy jsou povoleny. Kopii časopisu s CD je však třeba zaslat do Aiseesoft Studio.

- TERM

Tato licence je platná do ukončení. Můžete jej kdykoli ukončit zničením Softwaru spolu se všemi jeho kopiemi. Tato licence bude rovněž ukončena, pokud nedodržíte podmínky uvedené v této smlouvě. Po takovém ukončení souhlasíte se zničením Softwaru spolu se všemi jeho kopiemi.

ŽÁDNÉ ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace a dokumenty uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány „tak jak jsou“ bez záruky jakéhokoli druhu, ať už vyjádřené nebo předpokládané, včetně omezení záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování. Společnost Aiseesoft vynakládá přiměřené úsilí, aby do tohoto webu zahrnula přesné a aktuální informace; neposkytuje však žádné záruky ani prohlášení o přesnosti nebo úplnosti. Aiseesoft pravidelně přidává, mění, vylepšuje nebo aktualizuje informace a dokumenty na tomto webu bez předchozího upozornění. Společnost Aiseesoft nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu našich webových stránek. Vaše používání těchto webových stránek je na vaše vlastní riziko. Za žádných okolností a za žádných právních teorií nebude společnost Aiseesoft ani žádná jiná strana podílející se na tvorbě, výrobě nebo dodávce obsahu tohoto webu zodpovědná vůči vám nebo jiné osobě za jakékoli nepřímé, přímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku přístup k tomuto webu nebo jeho používání.

RŮZNÉ

1. Společnost Aiseesoft vám neumožňuje využívat náš SOFTWAROVÝ PRODUKT k tomu, aby porušoval místní zákony. Pokud využijete náš SOFTWAROVÝ PRODUKT k nelegální činnosti, bude následný výsledek na vlastní odpovědnost. Nesouhlasíte-li s touto položkou, neinstalujte a / nebo nepoužívejte SOFTWAROVÝ PRODUKT.

2. Konečný výklad je ponechán na našem uvážení. Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy EULA nebo chcete-li nás kontaktovat z jakéhokoli důvodu, napište nám podpora@aiseesoft.com.