Aiseesoft

Obchodní podmínky

Věnujte prosím pár minut poznávání našich Smluvních podmínek. Použití našich webových stránek a všech zakázek, které jsou na nich uloženy, vyjadřuje vaši souhlas s dodržováním následujících Smluvních podmínek a jejich vázáním.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv aktualizovat nebo upravovat tyto smluvní podmínky bez předchozího upozornění.

Prostřednictvím webu Aiseesoft máte přístup k celé řadě zdrojů a obsahu. Patří mezi ně software, webové stránky, data, zprávy, text, obrázky, fotografie a grafika. Níže jsou uvedeny podmínky právní dohody mezi vámi a Aiseesoft Studio. Přístupem nebo používáním webu nebo obsahu poskytovaného na webu nebo jeho prostřednictvím souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky. Pokud s těmito podmínkami použití nesouhlasíte, nesmíte používat web Aiseesoft. Můžeme kdykoli revidovat podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění. Upravené podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů budou účinné po zveřejnění.

Použití softwaru: Jakékoli použití softwaru podléhá licenční smlouvě na software, která je přiložena nebo je součástí softwaru. Stažením, instalací nebo používáním softwaru z tohoto webu vyjadřujete, že jste si přečetli a souhlasíte s podmínkami smlouvy. V případě, že software poskytovaný na webu nebo prostřednictvím webu není licencován pro vaše použití prostřednictvím licenčních podmínek specifických pro tento software, můžete použít software za následujících podmínek:
(a) Software může být použit výhradně pro vaše osobní, informační, nekomerční účely;
(b) Software nesmí být žádným způsobem měněn nebo pozměněn;
(c) Software nesmí být redistribuován.
Všechna práva, titul a úroky, které nejsou výslovně poskytnuty, jsou vyhrazeny

Použití materiálu: Všechna loga, úvodní obrazovky, záhlaví stránek, obrázky a grafika zobrazené na tomto webu jsou servisní značky, ochranné známky a / nebo obchodní oděvy (souhrnně „Značky“) společnosti Aiseesoft nebo jejích třetích stran. Používání, kopírování, přenos, zobrazování, úprava nebo distribuce jakýchkoli značek v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez výslovného písemného souhlasu společnosti Aiseesoft, pokud to není výslovně povoleno v tomto dokumentu, je zakázáno a může porušovat autorská práva, ochranné známky, soukromí a jakékoli další platné zákony nebo předpisy.

odškodnění: Souhlasíte s tím, že budete hájit, odškodňovat a držet Aiseesoft, jeho přidružené společnosti a jejich důstojníky, ředitele, agenty a zaměstnance neškodné před a proti jakýmkoli nárokům, ztrátám, škodám, závazkům, nákladům a výdajům, včetně poplatků za právní zastoupení, které vyplývají nebo se vztahují k váš uživatelský obsah, použití webu nebo porušení kterékoli z těchto podmínek.

Copyright: Autorská práva na těchto webových stránkách (včetně textu, grafiky, loga, zvuků a softwaru) jsou vlastněna a licencována společností Aiseesoft Studio. Všechny materiály obsažené na těchto stránkách jsou chráněny mezinárodním zákonem o autorských právech a nesmí být kopírovány, reprodukovány, šířeny, přenášeny, zobrazovány, publikovány, upravovány nebo zpracovávány v jakékoli formě nebo jakýmkoliv způsobem nebo v jakémkoli médiu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Aiseesoft Studio. Nesmíte měnit ani odstraňovat žádná autorská práva ani jiná oznámení z kopií obsahu.

Ochranné známky: Ochranné známky, loga a servisní značky („Značky“) zobrazené na tomto webu jsou vlastnictvím společnosti Aiseesoft nebo jiných třetích stran. Není dovoleno používat Značky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Aiseesoft nebo takové třetí strany, která může Značky vlastnit. Aiseesoft a logo Aiseesoft jsou ochranné známky společnosti Aiseesoft Studio.